home | projecten | lezingen | bureau | contact |
Vorige | | Volgende

AtelierOverijssel.
Ontwerponderzoek ruimtelijke vraagstukken. Opzet provinciale werkplaats voor ruimtelijke kwaliteit, in samenwerking met Jandirk Hoekstra, periode 2006-2008

 

In de periode 2006 -2008 is in samenwerking met Jandirk Hoekstra AtelierOverijssel opgericht. Deze werkplaats voorziet de provincie van gevraagd én ongevraagd ruimtelijk advies. In de eerste periode is de samenwerking met de Atelierpartners (DLG, Landschap Overijssel, KCO, het Oversticht, Provincie Overijssel) opgezet, een werklocatie ingericht en een reeks van studies, adviezen, debatten, lezingen en tentoonstellingen georganiseerd. Daarvoor is ruimtelijk onderzoek gedaan naar het Vechtdal, bedrijventerreinen, dorpen, erftransformaties, water- en natuurprojecten, zandwinplassen en rondwegen.


locatie Overijssel
opdrachtgever Provincie Overijssel
ism Jandirk Hoekstra, H+N+S landschapsarchitecten
datum januari 2006 - maart 2008
publicatie
x Levende Vecht, AtelierOverijssel, 2007
x Levende erven, manifest[atie] over ruimtelijke kwaliteit op erven in verandering, AtelierOverijssel, 2007
x Elk dorp zijn eigen kleur, epiloloog bij de tentoonstelling en debattenreeks ‘rafels, randen en routes’ over de herkenbaarheid en kracht van het Overijsselse dorpsgezicht, De Groot, K., Van Paridon, R., Hoekstra, J., Winsemius, J., Atelier Overijssel, 2008

verwante projecten Ruimtelijke kwaliteit in de Omgevingsvisie Overijssel. / Levende erven! / Van Knooperven tot Tuinenrijk. /


Vorige | | Volgende