home | projecten | lezingen | bureau | contact |
Vorige | | Volgende

KWALITEITSBEELD NOORD-HOLLAND 2050
Voorzet samenhangend verhaal over de toekomst van het Noord-Hollandse landschap, 2017

Voorzet samenhangende koersen voor de landschappen van Noord-Holland

 

Sturen op hoofdlijnen: pracht- en krachtlandschappen

Pprogrammatische opgaven 2050

Naar samenhangende bouwstenen op lokaal schaalniveau

  

Van Paridon x de Groot heeft in 2017 in samenwerking met Jandirk Hoekstra (PARK Noord-Holland) gewerkt aan de ontwikkeling van een samenhangende visie op de toekomst van het Noord-Hollandse landschap, als input voor de nieuwe provinciale Omgevingsvisie.

Uit gebiedsverkenningen, ruimtelijk onderzoek, verkenning van ontwikkelingen en gesprekken met vele betrokken komt het beeld naar voren dat de provincie Noord-Holland overtuigende landschapskwaliteiten bezit, die in de toekomst van steeds grotere waarde zullen zijn voor de kwaliteit van de leefomgeving en het vestigingsklimaat. Het toenemend belang van een bereikbaar, bruikbaar, kwalitatief landschap valt echter samen met een teruglopende landschapskwaliteit. De huidige wijze van ontwikkelen zetten de kwaliteiten en waarden sterk onder druk. Daarbij komen er grote opgaven op de provincie af, die grote impact op het landschap zullen gaan krijgen. Om de kwaliteiten voor de toekomst te kunnen behouden is een actieve strategie nodig, waarbij kwaliteiten als het gevarieerde palet van landschappen, openheid, erfgoed en sterke stad-landrelaties worden gekoesterd en alle ontwikkelingen gaan bijdragen aan de versterking van de landschapskwaliteit. Op het lokale schaalniveau ligt er de uitdaging om de opgaven rond klimaatverandering, energietransitie, biodiversiteit, gezondheid, beleving lansschap samen te brengen in gebiedsspecifieke bouwstenen, als input voor alle ontwikkelingen. Op het hoge, provinciale schaalniveau biedt het bundelen van opgaven kansen voor synergie tussen de verschillende opgaven, de versterking van het palet van landschappen en het open houden van een aantal landschappen van hoge kwaliteit (nu het nog kan).

Het Kwaliteitsbeeld biedt geen eindbeeld voor het landschap in 2050, maar een opmaat naar een proces waarin de inhoudelijke voorstellen met betrokken nader worden onderzocht, gewogen en uitgewerkt.

 
type Ruimtelijk onderzoek, beleidsvisie
opdrachtgever Provincie Noord-Holland
ism Jandirk Hoekstra - PARK Noord-Holland
datum 2017
publicatie Kwaliteitsbeeld Noord-Holland 2050, november 2017Vorige | | Volgende