home | projecten | lezingen | bureau | contact |
Vorige | | Volgende

Landschap Overijssel op de kaart.
Vier visies op natuur. Projectmonitor en toekomstagenda voor landschapsbeherende organisatie, 2007

Landschap Overijssel vierde in 2007 haar 75 jarig jubileum. Een mooie gelegenheid om terug te kijken op al het werk dat verzet is, maar ook een blik op de toekomst te werpen. In samenwerking met de organisatie hebben we een projectmonitoringssysteem opgezet. Dit om de verrichte werkzaamheden goed in beeld te krijgen, deze in hun samenhang te beoordelen én om de kansen voor te toekomst op te sporen. De monitor is gebaseerd op een nieuwe ruimtelijke indeling van vier werkgebieden van de organisatie. Voor elk van deze gebieden zijn inhoudelijke doelstellingen geformuleerd. Deze vinden hun oorsprong in vier visies op natuur: de ‘wilde natuur’ in de natuur- en watergebieden; de ‘beheerste natuur’ in de agrarische cultuurlandschappen; de ‘ontworpen natuur’ van de landgoederen en de ‘mens in de natuur’ in de dorpen en stadsranden.

type Projectmonitoring en toekomstagenda
locatie Overijssel
opdrachtgever Landschap Overijssel
datum 2007
verwante projecten AtelierOverijssel. / Ruimtelijke kwaliteit in de Omgevingsvisie Overijssel. /


Vorige | | Volgende