home | projecten | lezingen | bureau | contact |
Vorige | | Volgende

OVERNACHTINGSHAVEN GIESBEEK
Landschappelijke inpassing overnachtingshaven voor de binnenvaart, 2016, lopend project

 

Van Paridon x de Groot werkt samen met Witteveen + Bos aan de inpassing van een overnachtingshaven voor de binnenvaart op de Valeplas bij Giesbeek. Hiervoor is eerst een inpassingsplan voor de haven gemaakt. Op basis daarvan wordt nu gewerkt aan een landschapsplan voor de steigers, oevers, ontsluiting, natuurontwikkeling en de versterking van de recreatieve gebruiksmogelijkheden.

De inzet van plan is het natuurlijk karakter van het uiterwaardengebied te versterken en het open zicht op de stuwwal te behouden. Hiervoor is de haven in de eerste planfase wat verder weg van het dorp, in een open zijlob van de zandwinplas gesitueerd. Daar wordt er ingezet op een zachte, natuurlijke inpassing van de haven, ondermeer door de vergroting van het aanwezige ooibos en de stroomdalvegetaties en de toepassing van houten steigers en doorgroeibare verhardingen. Door de combinatie van maatregelen wordt het harde, technische en grootschalige karakter van de haven verzacht en kan de haven betekenis houden als natuurgebied, uitloopgebied voor de bewoners van Giesbeek, recreanten en de hier overnachtende schippers met hun families.


type Visie en ontwerp
opdrachtgever Witteveen + Bos i.o.v. Rijkswaterstaat
datum 2016, lopend projectVorige | | Volgende