home | projecten | lezingen | bureau | contact |
Vorige | | Volgende

Pilot landschapsinclusieve landbouw KRIMPENERWAARD
Op weg naar een New Deal tussen boer en maatschappij, CRa, 2020

De boeren in de Krimpenerwaard staan voor een ongekend grote opgave. De opgaven waar landbouwsector als geheel voor staat (stikstofreductie, verduurzaming sector), komen in de Krimpenerwaard samen met specifieke gebiedsopgaven zoals de bodemdaling van het veen en de zorg voor weidevogels en biodiversiteit.

In opdracht van het College van Rijksadviseurs (CRa) heeft Van Paridon x de Groot landschapsarchitecten, in samenwerking met de betrokken partijen, een toekomstbeeld voor 2050 ontwikkeld.

 

‘Landschap van vroeger, met de technieken van nu’


Ontwikkeling boerenbedrijven door de tijd. De boeren hebben steeds hun bedrijfsvoering aangepast aan de steeds natter wordende omstandigheden in de polder en veranderende wensen uit de maatschappij.


 

Kaart toekomstperspectief
Rijk boerenland verbonden met de kernen en steden in de omgeving

Schema nieuw kringloopbedrijf

Voedselweb. Schematische weergave van het  voedselweb op een kringloopbedrijf. (Gebaseerd op: ‘Earth, worms & birds, J. Onrust, 2017)

 

Het toekomstbeeld gaat uit van een landschap waarin agrarische productie wordt gecombineerd met de productie van een gezonde bodem, schoon water, schone lucht, hoge mate van biodiversiteit en een aantrekkelijk landschap.

‘Een landschap met kwaliteiten van vroeger en de technieken van nu’, zoals een boer het noemde in een van de werkbijeenkomsten. Het is een rijk boerenland, waar de boeren en burgers in en om de Krimpenerwaard trots op zijn en zich sterk verbonden mee voelen.

 

 

Bodemdaling Krimpernerwaard. Veel lokale verschillen door verschillen in bodemtypen, ontwateringsdiepte en de hydrologische situatie (kwel of infiltratie).  

 

type landschapsvisie, landbouw, biodiversiteit, bodemdaling, veen
locatie Krimpenerwaard
opdrachtgever College van Rijksadviseurs (CRa), rijkslandschapsarchitect Berno Strootman, Shera van den Wittenboer, Marieke Francke
ism Louis Bolk Instituut, Kenniscentrum Landschap RUG, Acacia Water, Regionale stakeholders, agrariƫrs
datum juni 2020
verwante projecten NATUURDERIJ KEIZERSRANDE, Landgoed aan de IJssel. / Van Knooperven tot Tuinenrijk. / PIGS IN SPACE / LANDBOUW HAARLEMMERMEER /


Vorige | | Volgende