home | projecten | lezingen | bureau | contact |
projectenNATUURKRACHT Eemsdelta
Schetsen voor de Nationale Omgevingsvisie (NOVI), Regio van de Toekomst, 2019 >>

LAAN VAN NIEUW LAND
Landschapsvisie inpassing infrastructuur, Lelystad, 2021 >>

Pilot landschapsinclusieve landbouw KRIMPENERWAARD
Op weg naar een New Deal tussen boer en maatschappij, CRa, 2020 >>

LANDSCHAPSVISIE A6 Almere-Oostvaarders - Lelystad
Landschapsvisie en EPvE voor de verbreding van de A6 tussen Almere en Lelystad, 2018, lopend project >>

GOEREE-OVERFLAKEE Visie op energie & ruimte
Ruimtelijke input voor het RES proces, 2021 >>

NAR. Nieuwe Arcadische Route
Concept voor dwaalnetwerk dat de verhalen van het landschap ontsluit. In vervolg op het Kunstraamwerk A50. Visie 2006-2010. Uitvoering 2015. >>

OVERNACHTINGSHAVEN GIESBEEK
Landschappelijke inpassing overnachtingshaven voor de binnenvaart, 2016-2019 >>

ONDERDENDAM, DUURZAAM & VEILIG
Dorpen energieneutraal, aardbevingsbestendig en krimpbestendig, IABR Next Economie, Projectatelier Groningen, 2016 >>

KAMPEREILANDEN WATERBEWUST
Ruimtelijk Perspectief Waterbewust Bouwen & Boeren op de Kampereilanden, 2015-2018 >>

Landschapsplan NATUURDERIJ KEIZERSRANDE
Aanleg landschapsplan >>

KWALITEITSBEELD NOORD-HOLLAND 2050
Voorzet samenhangend verhaal over de toekomst van het Noord-Hollandse landschap, 2017 >>

Ontwikkelingsvisie LANDGOED NIEUWEROORD
De Houtheer, visie op nieuwbouw, in samenhang met het landgoed, 2016 >>

NATUURDERIJ KEIZERSRANDE, Landgoed aan de IJssel.
Ontwikkelingsvisie voor een nieuw landgoed waarin natuur, cultuur, water en landbouw samen komen, 2003-2014, in uitvoering >>

IABR–PROJECTATELIER GRONINGEN 2016
Eems-Dollard als energiebaai, het Bio-based Noorden en Duurzame, veilige dorpen >>

WOON/WERK/TUINIER HUIS
Ontwikkeling van woon/werkhuis met inpandige tuinen en (door)zichten naar het water, Amsterdam, gerealiseerd, 2012-2015 >>

BEDIJKTE MAAS
Ontwerpend onderzoek naar de ophogingsmogelijkheden van de 'kwetsbare trajecten' van de Bedijkte Maas, 2016, lopend onderzoek >>

MARKEN BOVEN WATER!
Haalbaarheidsstudie 'Laag 2-maatregelen' op woningniveau, 2015/2016. >>

LANDBOUW HAARLEMMERMEER
Visie op de landbouw in de Haarlemmermeer 2030, 2011 >>

WATERSYSTEEM IERLAND
Flumina Hibernia 2040, Ruimtelijk onderzoek naar nieuwe generatie overstromingsbeschermingsmaatregelen voor Ierse rivieren, 2016, lopend project >>

DUURZAAM WATERVEILIG IJsselmuiden - Polder de Koekoek
Ontwerp voor compartimenteringsdijk rond IJsselmuiden en Polder de Koekoek, 2013 >>

Van Knooperven tot Tuinenrijk.
Landschapsontwikkelingsstrategie waarin erven centraal staan. Voor nieuw leven in het buitengebied! >>

PIGS IN SPACE
Nieuwe scenario's voor de verspreiding van de intensieve veehouderij, uitwerkingsgebied Peel&Maas Noord-Brabant. >>

Zorgtuin Schuytgraaf.
Ontwerp voor publieke tuin waar de tuinmannen [m/v] centraal staan, 2006 >>

ZEBRATUIN
De tuin van de buren. Ontwerp voor twee privétuinen in Amsterdam, 2001 >>

Landgoed DE KRANENKAMP
Ontwikkelingsvisie voor een landgoed waarbij de ervaring van rust en stilte het leidend motief is, 2008 >>

Ruimtelijke kwaliteit in de Omgevingsvisie Overijssel.
Onderzoek, verbeelding en operationalisering van sturen op kwaliteit, 2008 >>

Levende erven!
Essay over de transformatie van de 26.000 boerenerven in Overijssel, voor Atelier Overijssel, 2007 >>