home | projecten | lezingen | bureau | contact |
Vorige | | Volgende

GOEREE-OVERFLAKEE Visie op energie & ruimte
Ruimtelijke input voor het RES proces, 2021

Ten behoeve van het RES proces heeft Van Paridon x de Groot, als lid van een ontwerpconsortium, een visie ontwikkeld voor de ontwikkeling van duurzame energie in relatie tot de ruimtelijke kwaliteiten van het eiland.

Goeree-Overflakkee is een eiland in de zuidwestelijke delta, omgeven door twee  metropoolregio’s: Rotterdam/Den Haag en Antwerpen. Het eiland biedt rust, ruimte en veel natuur. Het is een plek waar mensen graag wonen en recreëren: weg van de hectiek van de stad, maar tegelijkertijd dichtbij alle stedelijke voorzieningen. De gemeente wil deze bijzondere positie graag behouden en verder ontwikkelen. 

 

De kernkwaliteiten van het eiland draaien om rust, ruimte, natuur en beleving van het eiland in de delta.

Op Goeree-Overflakkee is reeds een aantal wind- en zonneparken gerealiseerd en zijn nog plannen hiervoor in voorbereiding. De reeds gerealiseerde zon- windprojecten laten zien dat het landschap zeker enige ‘draagkracht’ heeft voor in de inpassing van wind- en zonnevelden, maar dat kwaliteiten als openheid, rust en natuur- en cultuurbeleving ook kwetsbaar zijn voor grootschalige ontwikkelingen en verrommeling.

De omvang van de aanwezige en geplande projecten op Goeree-Overflakkee biedt mogelijkheden om de volgende fase zorgvuldig en kwalitatief te benaderen, mede op basis van de kwaliteiten van het eiland.

Er zijn op basis daarvan door VPxDG vier ontwikkelingslijnen op kaart gezet die de mogelijkheden voor de ontwikkeling van duurzame energie in tijd en ruimte verkennen.

 

De ontwikkelingslijnen hebben als inzet:

1. het koesteren van de kwaliteiten van het eiland
2. het zoveel mogelijk besparen en opwekken in de bebouwde omgeving
3. het bieden van ruimte voor een beperkt aantal afgeronde, geconcentreerde gebiedsontwikkelingen met duurzame energie in een sterk landschappelijk raamwerk
4. het bieden van ruimte voor de ontwikkeling van innovatieve techieken voor het benutten van de energie uit de delta voor de toekomst en als achtervang

 


type visie, strategie, duurzame energie, landschap
locatie Goeree-Overflakkee
opdrachtgever RES-regio Goeree-Overflakkee
ism Ontwerpconsortium: Generation.Energy, Van Paridon x De Groot landschapsarchitecten, APPM Management Consultants en HetEnergieBureau
datum 2021Vorige | | Volgende