home | projecten | lezingen | bureau | contact |
Vorige | | Volgende

Ruimtelijke kwaliteit in de Omgevingsvisie Overijssel.
Onderzoek, verbeelding en operationalisering van sturen op kwaliteit, 2008

Klik op de afbeelding voor meer beelden

In 2008 is samen met Jandirk Hoekstra en een team van de Provincie Overijssel hard gewerkt om ‘sturen op ruimtelijke kwaliteit’ in de nieuwe omgevingsvisie handen en voeten te geven. In het nieuwe beleid staan de planstappen of - waar - hoe centraal; deze bepalen achtereenvolgens of een ontwikkeling mogelijk is, waar deze het beste kan plaatsvinden en hoe deze vorm kan krijgen. De ambitie is een kwaliteitsontwikkeling in gang te zetten, waarbij elk project, iedere ontwikkeling iets bijdraagt aan de ruimtelijke kwaliteit van leefomgeving. Ruimtelijke kwaliteit wordt daarmee een vanzelfsprekend resultaat van handelen. Hiervoor is aantal nieuwe instrumenten ontwikkeld, waaronder de Catalogus Gebiedskenmerken.


type Ontwerponderzoek, regio, beleidsvernieuwing
locatie Overijssel
opdrachtgever Provincie Overijssel
ism Jandirk Hoekstra, H+N+S
datum 2008
publicatie
x Provincie Overijssel [2008]. Ontwerp Omgevingsvisie, Catalogus Gebiedskenmerken
x Provincie Overijssel [2008]. Ontwerp Omgevingsvisie, Visie en uitvoeringsprogramma voor de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving van de provincie Overijssel
x Hoekstra, J., De Groot, K., Van Paridon, R. [2008]. Burgerlandschappen in het Wilde oosten, Staat van Overijssel 2008, p 11-17
verwante projecten AtelierOverijssel. / Landschap Overijssel op de kaart. / Van Knooperven tot Tuinenrijk. / Natuurderij KeizersRande, landgoed aan de IJssel. /


Vorige | | Volgende