home | projecten | lezingen | bureau | contact |
Vorige | | Volgende

Nieuwe Hollandse Waterlinie.
Visie voor regiopark Nieuw Wulven - Laag Raven, waar waterberging wordt benut voor het vertellen van het linie-verhaal, 2005

 

 

dynamisch landschap

In opdracht van het Stimuleringsfonds voor Architectuur is het gebied NieuwWulven/Laagraven [tussen Utrecht en Houten] als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, recreatief aantrekkelijk te maken. Op dit moment is het één van de meest versneden en rommelige delen van het NHW-landschap: van Linie en landschap resteren slechts fragmenten. Het is een stadsrandlandschap zonder eigen gezicht. De inzet van het ontwerp is nieuwe ruimtelijke samenhang in dit gebied te ontwikkelen. Enerzijds door heldere structuurdragers te definiëren, anderzijds door de landschappelijke contrasten tussen de hoge, droge oeverwallen en de lage, natte komgebieden opnieuw aan te zetten. Door het landschap weer leesbaar te maken, wordt tegelijkertijd de NHW weer begrijpbaar. Om de fragmentatie in het gebied te kunnen overstijgen, zijn de gekozen landschappelijke middelen krachtig, bijna militair.

komvlakte
In de NHW konden de lage komvlaktes geïnudeerd worden. Nu is de vlakte nauwelijks meer te ervaren. De opgave om hier water te bergen is benut om de kom weer nat, dynamisch en expressief te maken. Een meer natuurlijk, flexibel peilbeheer is zo ver ‘opgevoerd’ dat ‘s winters een groot watervlak ontstaat, terwijl ‘s zomers de kom bijna droog is.

bomenraster
Een nieuwe identiteit ontstaat door in de hele komvlakte een streng raster van bomen aan te planten. Door het ritme van stammen biedt de kom - steeds wisselende - perspectieven op de hoger gelegen overwal; de stammen beaccentueren hier de subtiele hoogteverschillen en de dynamiek van het waterpeil. Met elkaar zullen de bomen de ruis van de stadsrand en infrastructuur gaan filteren.
In de ruimte met bomen ontstaat variatie door de ontwikkeling van de natuurlijke gradiënt, de dynamiek van het water én de gebruikers. Het natuurlijke tapijt van bloemrijke hooilanden, vochtige graslanden en moeras, kan in samenwerking met boeren, burgers en ondernemers verrijkt worden met koeien- en paardenweides, pick-nickveldjes, theetuinen, [tijdelijke] zomerhuisjes etc..

Tot het water weer komt...
type Regiopark, cultuurhistorie, wateropgave
locatie Nieuw Wulven - Laagraven, gebied tussen Utrecht en Houten
opdrachtgever Michael van Gessel voor Stimuleringsfonds voor Architectuur
ism Ronald Buiting Bosontwikkeling
datum 2005Vorige | | Volgende